torsdag 15 april 2010

Bruten fot,men vårsol och ljusare ekonomiska tider!

För 14 dagar sedan återvände vi från Sydafrika ( Gunilla och jag) tyvärr med en av fyra fotleder bruten. Gunilla trillade 3 timmar före flygets avgång från Kapstaden och bröt vä ankel.
Det befarade stortrasslet med packning,rullstol och flygstrejk löstes upp i en stark känsla av tacksamhet mot serviceinriktad personal på flyg och flygplatser. Vi har nog aldrig färdats med mindre besvär än denna gång p.g.a. all hjälpsamhet från personal av alla kategorier. Man blir glad och tacksam.
Vi tog också med oss en del av söderns sol och kom lagom till vårens genombrott i Skåne.
Vårljuset här hemma är något speciellt,svårt att hitta på andra breddgrader.
Lika glädjande är att ta del av vårbudgeten som Anders Borg i dag presenterade för riksdagen.
Trots den djupaste lågkonjunktur som landet sett sedan depressionen på 30-talet kan vi konstatera att Sveriges ekonomi är stabilare och bättre än i stort sett något annat land i Europa. Att vi tappat 100000 jobb är nog inte så konstigt med tanke på Sveriges beroende av alla andra länders ekonomi.
Ingen kunde ana 2006 efter valet att en så djup lågkonjunktur skulle drabba världens ekomi. Vallöftena utgick givetvis inte från ett sådant scenario.
Tack och lov att vi inte haft en ekonomi styrd av(S), då hade saken varit etter värre.

tisdag 23 mars 2010

Oppositionssamling i SA

Nu forsoker oppositionen i Syd Afrika samla sig till en allians bestaende av ID,DA Cope och ytterligare ngt oppositionsparti.
Man inser att om oppositionen skall bli effektiv maste det till en samlig och en gemensam agenda.Stort ytrymme gavs i pressen om detta nya grepp. Jag tycker monstret kanns valbekant och ar ocksa valbetankt.
Det haller inte att hacka pa varandra i oppositionsstallning. Man maste se bort fran de smarre skillnaderna,samla sig kring de avgorande fragorna och fa parlamentet att arbeta effektivt pa att byta ut regeringen.
Bekymrem med Malema och YNCL gor inte saken lattare for regeringen.
Marken borjar skaka under regeringspartiet.

torsdag 18 mars 2010

Malema orsakar ANCYL problem + annat.

Den senaste tiden har tidningar och TV varit fulla av fadaser av ANCYL-(ANC youth league)ledaren Malema.
Han har just domts till R50000 i boter for ett uttalande om mans vald mot kvinnor och dessutom kraver domstolen en ursakt. "Det kommer jag aldrig att gora" ar hans svar.
Nu vantar en ny rattegang efter att han vid ett mote sjungit en sang dar han travesterat orden och sjungit "skjut alla boer".
I samband med det ar ocksa ANC stamt eftersom partiet inte tagit avstand fran uttalandena.
Enligt presidenten och ANC-ledaren "har han ratt att sjunga vad han vill enligt yttrandefrihetslagen". Vi far se hur det gar i framtiden.
Jobbfragan och arbetslosheten ar annars de stora politiska amnena liksom korruption inom politiken.
De senast dagarna har varit fulla av president Zumas medlingsforsok i Zimbabwe.
En hel del pressroster menar att han missat chansen att ta ett initiativ som skulle satta press pa president Mugabe i samband med ststsbesoket i Storbrittannien harom veckan.
Man menar att det hade varit tillfallet for SA att stiga fram som den starka makt landet ar i Afrika och fa nagot gjort i sammanhanget.
Nar det dessutom visar sig att utgifterna for staten okat till det tredubbla nar det galler presidentfamiljens expenser ger det bransle till brasan om presidentskapets ineffektivitet. Mycket snack och litet verkstad ar en standigt aterkommande kritik.

lördag 13 mars 2010

Ekonomi och politik i Sydafrika.

For nagra dagar sedan var chefen for IMF har i SA och en del om detta togs upp i TV och likasa i tidningarna.
Han var ganska oforblomerad i sin asikt om vad som maste goras i SA for att ekonomin skulla stadga sig och aven de fattiga skulle fa det battre.
Man kan sammanfatta det so " oka konkurrensen". Det visar sig att antalet storbanker ar for lagt 4 st sa de kan alla satta samma rantor och alltsa nastan som i kartell bestamma hur de vill ha det.
Detta ar inte acceptabelt och maste andras enligt IMF-chefen.
Matindustrin ar i stort sett monopoliserad, nasta alla stora matkedjor ags av samma foretag.
Den konkurrensen maste andras for att de fattiga skall kunna fa billigare mat och pa sa satt lattare ta sig ur fattigdomen.
Detta utover vad som maste goras rent politiskt for att lindra den. ANC-regeringen har inte varit lyckosam i det hanseendet.
Presidenten har ocksa varit pressad i parlamentet da han drojt 8 manades med att tala om vilka ekonomiska bindningar han och familjen har.
Egentligen skulle det vara gjort inom 60 dagar enligt konstitutionen.
Pressen avslojar allt har nere och ar nu i dispyt med Winnie Mandela om hon eller pressen ljuger i vissa sporsmal.
Det ar en stor styrka med detta land - pressfriheten.

torsdag 18 februari 2010

Borg slar igenom

Givetvis haller jag ett oga pa nyheterna har nere.
Mycket har skrivits om den ekonomiska situationen i SA. Dessutom har givetvis President Zumas barnhistorier tvattats bade avigt och ratt i pressen.
Dock intresserar sig nyheterna ocksa for vad som sker i EU och i synnerhet da den aktuella situationen for Grekland.
Dom om var forvaning da plotsligt Anders Borg dok upp i rutan for att kommentera de atgarder som man vidtagit i Grekland och hur EU stallde sig till dessa.
Sveriges finansminister betraktades alltsa som sa tung att hans utsago var i Sydafrikanska huvudnyheterna. Det kan mojligen bero pa att ,sin vana trogen, Anders var klar och tydlig i sitt sprak att Greklands atgarder inte rackte till.
Givetvis ar EU:s stallningstagande viktigt for vilken tilltro omvarlden skall tilllmata Eurons stabilitet och konkurrenskraft.
En viss stolthet kande vi dock att var finansministers asikter togs upp i landets nyhetskanal.
I ovrigt tanker vi pa Er darhemma som kampar med sno och kyla. Har har det varit svalare an forra aret hittills. Temperaturen gar dock inte under 15 gr. pa natten och haller sig mellan 20 och 27 gr pa dagarna. Vi kan inte saga att vi lider precis.

fredag 12 februari 2010

Statens skick och Pressfrihet

Det som framgar mycket tydligt nar man laser tidningarna har nere ar att det finns en uttalad pressfrihet im Landet.
Fortfarande skrivs det med krigsrubriker om President Zumas antal barn och med vem osv.
Han har gjort avbon men ytterligare faktorer kommer fram standigt. Inte spar pressen pa krutet inte.
Avlyssnade i gar det mesta av President Zumas " State of the Nation" tal infor parlamentet.
Nelson Mandela var narvarande och hyllades med ovationer pa 20-arsdagen av sin befrielse.
Desmon Tutu, arkebiskop emeritus, har tidigare i ett uttalande kritiserat presidentan och ANC for att de haller pa att forfuska hans verk.
Forutom Mandels namnde ocksa Presidenten ocksa FW De Clerk:s betydelse for att transformeringen gatt sa bra som den gjort har nere.
Notabelt var att ,liksom hemma, var jobben och finanskrisen de stora problemen, bland manga andra.
Man tycker aven har att SA har kommit "runt hornet" nar det galler ekonomin.
Nar det galler jobben anvander man samma teknik som var regering nar det galller ungdomsarbetslosheten(som ar det verkligt stora problemet, man subventinerar arbetsgivare som anstaller ungdomar.
Har som hemma ar givetvis inte opositionen nojd. Alltfor mycket losa loften utan konkretion. Dessutom var man med ratta starkt kritisk till alltfor stora satsningar pa offentliga sektorn. Det kan komma surt efter om man inte passar sig.
Avslutningen pa talet andades frid och en absolut vilja fran Presidentens sida att kampa for likstalldhet mella raserna och jamstalldhet mellan konen.

onsdag 10 februari 2010

Turbulens i Sydafrika!

Skriver just nu fran Sydafrika. Inga svenska bokstaver gar fram. Texten blir darfor nagot annolunda!
Vi har varit har i 10 dagar nu.
Nastan omedelbart hamnade vi i den diskussion som nu ar i full blom angaende presidentens levnadsforhallanden och -regler.
Oppositionen har gatt till hart angrepp med tanke pa presidentens privatliv.
Man menar att han forstor det arbete som gores for att gora folket medvetna om AIDS-problematiken.
Man predikar skyddat sex men presidenten har nu tydligen i flera sammanhang fatt erkanna barn " vid sidan om".
Demokratin fungerar alltmer har ty bade opposition och press borjar hogljutt krava att prsident Zuma trader tillbaka fran sin post. Nagot som blivit allvarligare for honom efter senaste valet 2009. Tidigare har ANC:s ledare knappast ens behovt notera att nagon opponerat. Situationen ar dock nu annolunda med ANC i beroende av andra partier for att kunna sitta kvar vid makten.
Det skall bli spannande att folja fortsattningen pa "dramat". Jag aterkommer med rapporter om allt mojligt som kommer upp har,aven annat an politik.